Xin chào, mình là Phúc Lợi, một marketing man với nhiều thăng trầm, được mất trong suốt gần 8 năm làm nghề, bạn có thể kết nối với mình tại UPkynang.com

Phúc Lợi

Fuounder UPkynang.com, Obadosa.com